Mikä on copywriterin ja sisällöntuottajan ero?

copywriter ja sisällöntuottaja

Aikaisemmin markkinointikentällä on puhuttu copywritereista, ja termiä käytetään yhä paljon. Sen rinnalla on kuitenkin alettu käyttää myös termiä sisällöntuottaja.

Copywritingissa ja (teksti)sisällöntuotannossa on paljon yhtäläisyyksiä. Molempien tarkoitus on luoda tekstiä esimerkiksi:

 • mainoksiin
 • kotisivuille
 • myynti- ja markkinointikirjeisiin
 • tiedotteisiin
 • sosiaalisen median ja digikanaviin
 • lehtiin ja lehtimainoksiin
 • sähköpostikampanjoihin
 • verkkokauppoihin

Osaavien sisällöntuottajien sekä copywritereiden tarve on kasvussa, koska sisältöä ja tekstiä luodaan erityisesti internetiin paljon enemmän kuin aikaisemmin.


Sisällöntuotannossa teho näkyy viiveellä

Copywriter luo tekstiä, joka tarpeen mukaan esimerkiksi myy, markkinoi tai konvertoi. Kun kyseessä on yksittäinen myyntiteksti, jolla on selkeä päämäärä (esimerkiksi kaupan saaminen), puhutaan usein copywritingista. Copywritingin teho on yleensä suoraan mitattavissa muun muassa sähköpostimarkkinointikampanjoiden klikkausmäärien ja sitä kautta syntyneiden kauppojen mittareilla.

Nykyaikaisessa sisällöntuotannossa rattaat pyörivät hitaammin. Esimerkiksi blogin pitämisessä saattaa kulua vuosi, ennen kuin lukijat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit alkavat löytää sivustolle. Sisällöntuotantoon saattaa kuulua myös paljon muutakin kuin pelkkää tekstiä, esimerkiksi kuvia, videoita ja erilaista sosiaalisen median sisältöä.


Copywritingissa on säännöt, joita sisällöntuottajakin seuraa

Osaavalla sisällöntuottajalla on käytössään kaikki copywritingin työkalut – ja niiden lisäksi myös muita. Sisältöä tuotetaan enemmän ja nopeammin, ja sillä pyritään usein pitkäkestoisempiin asioihin kuin yksittäisiin kauppoihin.

Sisällöntuotantoa käytetään usein brändin rakentamiseen esimerkiksi kotisivuilla, blogissa tai sosiaalisessa mediassa. Myös verkkokaupoissa sisällöntuotanto on valtavassa roolissa, sillä tuotetekstit usein ratkaisevat, ostaako kävijä tuotteen vai ei.

Sisällöntuotanto on myös monipuolisempaa kuin copywriting. Kun tekstin vaikuttavuutta mitataan muutenkin kuin konversioilla, sisällöntuottajalle aukeaa uusia ovia. Voi sanoa, että copywriterilla on säännöt, joita sisällöntuottajakin soveltaa. Mutta sisällöntuottaja astuu tarvittaessa sääntöraamien ulkopuolelle copywriteria joustavammin.


Sisällöntuotanto ei ole pelkkää tekstiä

Kuten jo yllä mainittu, yritykset palkkaavat sisällöntuottajia tekemään paljon muutakin kuin luomaan tekstisisältöä. Sisällöntuottajan harteille saattavat langeta myös:

 • kuva- ja videosisällön luominen
 • sosiaalisen median kanavien päivittäminen
 • digimarkkinointikampanjoiden luominen ja seuraaminen
 • erilaiset myynnin ja markkinoinnin tukitehtävät

Sisältöä tehdään parhaimmillaan – tai pahimmillaan – usealla kielellä yhtä aikaa. Erityisen suosittu sisällöntuotantokieli on suomen lisäksi tietysti englanti.

Me HuippuCopyssä taidamme niin copywritingin kuin sisällöntuotannonkin salat, ja sisällöntuotanto sujuu myös englanniksi. Verkostosta löytyy myös muita alan osaajia, jotka puhuvat äidinkielenään esimerkiksi ruotsia tai saksaa.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää osaamisestamme.