ILMAN SISÄLTÖÄ
ET OLE
OLEMASSA.

Unohda fontti, layout, ilme, värimaailma ja alkuvaiheessa käyttöliittymäkin. Keskity verkkosivun sisältöön. Kun sisältö on oikein, kaikki muukin on oikein ja asiakkaat löytävät sivuston. Ei-maksettu Google-näkyvyys on tärkein asia, jolla asiakkaasi saavat tiedon, että olet olemassa. Jos sivustolla ei ole riittävästi laadukasta, Googlen arvostamaa sisältöä, et pääse lähellekään ykkössivua. Ammattimaisen optimoidun sisällön lisäksi hakutuloksiin voit vaikuttaa myös sivuston teknisillä ominaisuuksilla. Mutta edelleenkin sisältö on ykkönen, kun halutaan parantaa löydettävyyttä.

Teksti on työkalu, jolla voidaan muokata ja optimoida myös olemassa olevia markkinointimateriaaleja. Verkkosivun sisällön muokkaus hakukoneystävälliseksi ei ole suurikaan toimenpide, mutta tulokset voivat näkyä heti kontakteina ja konversiona. Sisällöntuotanto on myös testityökalu. Sisältöversioilla mittaat nopeasti erilaisten palveluiden, tarjousten ja kampanjoiden toimivuutta. Sisältöversion testaus tuo www-suunnitteluun lisätyövaiheen, mutta se hyvin todennäköisesti säästää jatkossa sisällön päivityksiä, kun kauppa ei ole käynytkään niin kuin olisi pitänyt.

Sisältö on kaiken myyntiin ja konversioon tähtäävän verkkoliiketoiminnan tärkein vaikuttamiskeino. Internetin aikakaudella kuva ei enää kerro enemmän kuin tuhat sanaa. Verkkoliiketoiminnan ja verkon viestinnän tehtävä on ohjata ja auttaa asiakasta kohti ostopäätöstä. Sisältö on nopein työkalu asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja asiakkaan sitouttamiseen. Sisällön avulla on helppo jakaa verkkokaupan tuotetietoa. Paitsi ostopäätöksiin tämä vaikuttaa tutkitusti myös Googlen hakutuloksiin.

Teksti on kaikista viestinnän muodoista tehokkain, mutta myös herkin ja haavoittuvin. Sillä aiheutetaan helposti mielipahaa sähköposteissa, luodaan usein tahattomastikin vääränlaisia mielikuvia ja jaetaan suorastaan virheellistä ja vahingollista informaatiota. On selvää, että se heikentää liiketoimintaa ja rapauttaa asiakassuhteita. Viestinnän oikeakielisyysasioiden, tyylin ja laadun tarkistaminen on perustekemistä, joka on helppo korjata kuntoon.

Vaikka sosiaalinen media mielletään helposti ei-vakavaksi viestinnäksi, siihen ei pidä suhtautua kevyesti. Jos tuotteen tunnettuus on heikko, sosiaalisella medialla annetaan asiakkaalle odeoita ja inspiraatiota. Some vaatii tarkkoja askelmerkkejä. Mitä monimutkaisempi ja vaativampi on tuotteesi, sitä enemmän tarvitaan faktaa ja perusteluja - enemmän sanoja.

Liiketoiminnan suurimmat ongelmat kulminoituvat yrityksissä tavalla tai toisella aina viestintään. Asioista ei keskustella ja vielä vaikeampaa niistä on kirjoittaa. Helpottavaa tässä on se, että viestintää voi kehittää. Yritys voi aloittaa omasta sisäisestä viestinnästä, koska se on käytännössä lähtökohta koko toiminnalle. Kun sisäiset pelisäännöt ovat selvät, siirrytään myyntiin ja markkinointiin. Viestintästrategian luominen ja sen jalkauttaminen organisaatioon on meidän osaamistamme. Täsmäkoulutuksella kehitämme organisaatiossa käytännön kanavakohtaista viestintäosaamista.